LUKULUS, Pavel Kuľus

Pestovanie drevín a lesná škôlka

Ponúkame možnosť pestovať sadenice z Vášho osiva pre zachovanie vami oceňovaných vlastnosti porastov. Pestujeme, prípadne pre Vás na požiadavku vypestujeme potrebný druh a množstvo drevín podľa vopred dohodnutých podmienok.

Vieme zabezpečiť dreviny aj nad rámec vlastných možnosti a po dohode ich dopraviť na miesto určenia.

Ďalej pestujeme voľnokorenné a kontajnerované sadenice pre plantáže vianočných stromčekov a záhrad.

powered by SYSOON.net © 2021