terénne úpravy


  Strojový park firmy tvoria viacúčelové stroje menšej veľkosti s možnosťou poskytnúť široký záber služieb ako je : 
     - modelovanie(tvarovanie, zrovnávanie) terénu
     - výkopové práce rôznych štrukturálnych zmien a potrieb
     - výkopové práce pre potreby inžinierskych sieti
     - zasypávanie, premiestňovanie sypkých hmôt
     - orba a kultivovanie pôdy
     - kosenie, odpratávanie snehu
     - ako aj iné tu neuvedené služby vyplývajúce z potrieb klienta v rámci našich možnosti
Dokážeme sa premiestniť do ktorejkoľvek časti Slovenska aj mimo


                           kliknutim na obrazok spustíte video                                                                                        kliknutim na obrazok spustíte video

Video z konkrétnej realizácie

Realizácia v Snine

Comments